Vi har skiftet navn tilbake til BARNEALLERGIKLINIKKEN, slik det var frem til 2010.

Våre leger er spesialutdannet i allergirelaterte problemstillinger. Vi tar kun i mot pasienter der henvisende lege mistenker eksem, allergi/intoleranse, astma/lungesykdommer, økt infeksjonstilbøyelighet i luftveier, elveblest og uklare magesymptomer med spm. om allergi, intoleranse eller refluks.