Fastlegene mottar epikriser/rapporter fra alle konsultasjoner hos oss.  De vil derfor også kunne hjelpe med nødvendige resepter.