Fastlegene mottar epikriser/rapporter fra alle konsultasjoner hos oss. De vil derfor også kunne hjelpe til med nødvendige resepter.