INFORMASJON TIL NYE PASIENTER

Unngå helst medisiner som utvider luftveiene samme dag som timen (dvs Ventoline, Airomir, Serevent, Oxis eller kombinasjonsmedisiner som Seretide, Symbicort/Bufomix, Relvar).

Kortisinmedisiner som Flutide, Alvesco, Pulmicort og Aerobec tas som vanlig.

Det kan bli aktuelt med allergitesting under konsultasjonen, og antihistaminer som cetirizin/Zyrtec, desloratadin/Caredin/Aerius el Telfast bør kuttes ut de siste fem dagene før timen.

Fuktighets- og spesielt kortisonkrem bør unngås på underarmer (testområde) samme dag. 

Ta gjerne med epikriser og journaler fra tidligere legebesøk dersom dere har det.