Av hensyn til personalets oppgaver med bl.a. kalibrering av maskiner som foregår fra kl. 08, kan vi ikke ta i mot pasienter som kommer ekstra og uten avtale for spirometri og evt. blodprøver før kl. 08.30.