Senteret sitt bannerbilde

Pasientundersøkelser - PD 20 TEST

Dette er en test som måler luftveienes uspesifikke overfølsomhet, det vil si i hvilken grad man er følsom for diverse fysiske irritanter.

Har man underbehandlet astma er man gjerne også mere følsom for fysiske irritanter, selv om testen ikke nødvendigvis er spesifikk bare for astma. (I motsetning til tredemølletest som er svært spesifikk for astma.)

Testen utføres ved at du utfører gjentatt pustetester mens du inhalerer økende konsentrasjon av et luftveisirriterende stoff som heter Metakolin. Testen avsluttes når lungefunksjonen faller med 20 %. Konsentrasjonen av Metakolin man har tålt i det man har 20% reduksjon i lungefunksjon samsvarer med en gitt grad av økt reaktivitet.  

Etter testen får man luftveisutvidende medisin og måler lungefunksjonen på nytt for å se at normalfunksjon er gjenopprettet. 

Man kan evt. kjenne seg litt tett i pusten under testen. Mange kan da si at det er slik de kjenner seg når de opplever tyngre pust i hverdagen også.  

Unngå store anstrengelser før testen. 

Ikke ta inhalasjonsmedisiner senere enn 24 timer før testen.