Smittevernoverlegen i Oslo har gitt følgende informasjon:

Smitten er nå ute i befolkningen og det er grunn til å mistenke at alle som får feber og forkjølelsessymptomer kan være coronasmittet og skal behandles deretter. Det vil si de skal holde seg hjemme og IKKE oppsøke legekontorene og kun kontakte legen pr. tlf. eller mail om de tror de er alvorlig syke.